POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) (Dz.Urz UE L 119,S.1), w związku z naszą działalnością , szanując prywatność naszych klientów oraz dbając o to , aby każdy z klientów odwiedzających stronę wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje :


1.Administratorem danych osobowych jest Spółka Connect Solutions Polska Sp z o.o. z siedzibą w Redzie przy ulicy Zielarzy 10.


2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: kb@inspektorzyrodo.pl   


3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

1/ wykonania umowy;

2/ marketingu bezpośredniego produktów i usług;

3/ w celu realizacji umowy zawartymi z podmiotami współpracującymi.


4.Przysługuje Państwu prawo do:

1/ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę Connect Solutions Polska Sp z o.o. lub podmiot współpracujący;

3/ cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.


6.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy z nami współpracujące na podstawie zawartych umów o współpracy.

Ponadto Administrator zobowiązany jest do przekazania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.


7. Administrator potwierdza, że nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


8.Administrator nie stosuje profilowania- w trakcie przetwarzania danych osobowych, żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile.


9. W przypadku przesłania zapytania drogą elektroniczną, dane osobowe mogą być przewarzane również w celu przesłania Państwu informacji handlowej.


10. Podczas przeglądania strony wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

-z użyciem plików cookies– identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej poprzez ujawnienie: adresu IP , skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki itp.

 • Connect Solutions Polska Sp. z o.o.
 • Ul. Zielarzy 10
 • 84-240 Reda
 • REGON: 220925087
 • NIP: 5882337536
 • KRS: 0000344369
 • Tel.: +48 (58) 352 02 12
 • info@connectsolutions.pl
 • Prezes
 • Robert Hopa

 • Dyrektor Handlowy
 • Bernadeta Neubert-Karmazy
 • Kom. +48 506 393 832
 • b.neubert@connectsolutions.pl
 • Przedstawiciel handlowy
 • Piotr Rost
 • Kom. +48 506 393 841
 • p.rost@connectsolutions.pl

 • Biuro
 • Katarzyna Cyman
 • Kom. +48 (58) 352 02 12
 • k.cyman@connectsolutions.pl